Dohledové relé GS02 N

POPIS A POUŽITÍ

Dohledové relé je určeno pro sledování okamžitého stavu budicího proudu generátoru včetně signalizace překročení nastavených mezních hodnot a pro signalizaci překročení horní limitní hodnoty výstupního sdruženého napětí. Obvodově je tvořeno převodníkem I/I s galvanickým oddělením, analogovým výstupem a dvěma komparátory, snímačem (převodníkem) efektivní hodnoty napětí s galvanickým oddělením a komparátorem, procesorem s pomocnými obvody, zajišťujícím požadované funkce (vazby mezi signály, měření kmitočtu, časová zpoždění výstupních signálů a signalizaci). Napájení zajišťuje spínaný zdroj s galvanicky oddělenými výstupy a stabilizací.
Jádrem přístroje je obvod s procesorem, který zabezpečuje sledování kmitočtu vstupního sdruženého napětí a stavu komparátorů, hlídajících meze. Poskytuje signály o překročení mezí proudu nebo napětí, které zobrazuje pomocí signálek (trvalý svit, blikání, změna barvy zelená/červená) a předává k požadovanému užití pomocí kontaktů výstupních relé. Chování výstupů je závislé rovněž na přítomnosti napětí na měřicím vstupu a na jeho kmitočtu.

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry, User's guide

dohledové relé GS02Technické parametry:

Napájecí napětí: 24 V= (v rozsahu 20 ÷ 30 V=)
Odběr: max. 150 mA (při 20 V)
Vstupní sdružené napětí: max. 600 VRMS/50 Hz
Zaručená nastavitelnost meze OVV: 250 VRMS ÷ 550 VRMS
Měřený budicí proud: max. 15 A
Měronosný výstupní proud: 4 ÷ 20 mA, odpor smyčky max. 470 Ω
Přesnost převodu proudu: ±1,5 %
Nastavitelnost meze „Přebuzení“: 0 ÷ 15 A (hystereze 0,35 A)
Nastavitelnost meze „Podbuzení“: 0 ÷ 15 A (hystereze 0,02 A)
Zatížitelnost výstupních kontaktů: 4 A při 220V, 50Hz a cosφ = 1
Vnější rozměry skříňky š x v x h: 140 x 170 x 83 mm
Teplota okolí: -20 ÷ +50 °C

ZPĚT na hlavní stránku ostatních výrobků

ELEN BRNO