Hlídač bdělosti strojvedoucího HBS4

POPIS A POUŽITÍ

Slouží ke sledování aktivace tlačítka bdělosti strojvedoucím při jízdě lokomotivy. Generuje tři výstupní signály podle stavu dvou signálů vstupních a času, předem stanoveným neměnným algoritmem.
Příklad funkce HBS 4. Vzroste-li kmitočet signálu na vstupu “tacho” nad stanovenou mez (9,0 Hz), aktivuje se hlídací funkce, tzn. sleduje se stav vstupu “pedál”. Je-li vstup “pedál” sepnut, začne se odpočítávat interval 30 s. Po ukončení tohoto intervalu je aktivováno relé K3, které kmitá kmitočtem 2 Hz a ovládá výstražné světlo po dobu 3 s. Pak je aktivováno na další 3 s relé K2 a jeho kontaktem houkačka. Uvolní-li strojvedoucí pedál v kterémkoliv z předchozích intervalů a opět jej sepne, začne se původní interval 30 s počítat znovu od začátku. Nechá-li strojvedoucí pedál uvolněný, počítá se pouze 5 s, pak je sepnuto výstražné světlo.
Pokud není s pedálem provedena žádná manipulace, odpadne po třísekundové výstraze houkačkou relé K1, čímž je aktivována vlaková brzda. Tento stav je pak již neměnný, zrušit ho lze pouze rozpojením napájení přístroje HBS4.
Přístroj je určen k montáži na DIN lištu.

Na předním panelu přístroje lze sledovat pomocí rozsvícených LED:
-zapnutí napájení,
-aktivaci jednotlivých relé
-ukončení činnosti zařízení (červená LED)
-stav komparace rychlosti (kmitočtu na vstupu “tacho”)
-odpočítávané sekundové intervaly

Dodává se ve verzích dle druhu snímače otáček a požadovaného rozhodovacího kmitočtu.

 

Ke stažení popis, návod, technické parametry: HBS4 B, HBS4 C, HBS4 D

hlídač bdělosti HBS4DTechnické parametry:

Napájecí napětí: 20 ÷ 150 V=, 20 ÷ 100 V~ 50 Hz
Výstupy: 3x spínací kontakt 250 V~/4 A
Funkce výstupů: K3 výstr. světlo
                          K2 houkačka
                          K1 brzda
Vstup tachogenerátor: 0 ÷ 100 Hz
Vstup pedál ( tlačítko): spínací kontakt
Spotřeba: 4,5 W
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C ÷ +40 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °C
Odolnost proti vibracím
                                     v rozsahu 8,2 ÷ 150 Hz: 20 ms-2
                                     v rozsahu 5 ÷ 8,2 Hz: amplituda 7,5 mm
Rozměry přístroje: 105 x 90 x 73 mm
Hmotnost přístroje: 241 g

ZPĚT na hlavní stránku ostatních výrobků

 

ELEN BRNO