Usměrňovač NDU 24-150-RF

POPIS A POUŽITÍ

Usměrňovač typu NDU 24–150 RF je určen pro usměrňování výstupního třífázového napětí alternátoru, sloužícího pro nabíjení vozové baterie. Jeho součástí je regulátor typu FCR 300F pro napájení budicího vinutí alternátoru stejnosměrným proudem. Usměrňovač typu NDU 24–150 RF je zapojen jako třífázový diodový můstek, jehož diody jsou po dvojicích montovány na společné chladiče. Chladiče jsou upevněny na izolační základové desce a připojeny ke vstupním svorníkům. Dracouny diod jsou propojeny na kladnou a zápornou přípojnici a na výstupní svorníky. Výstupní proud usměrňovače je měřen bezkontaktním snímačem, umístěným na kladné přípojnici. Napájení snímače je řešeno jištěným vývodem z výstupu usměrňovače. Napájecí napětí je upraveno oddělovacími napájecími měniči.

NDU24-150-RF

Na základové desce usměrňovače je umístěn i regulátor typu FCR 300F, napájený rovněž z výstupu usměrňovače. Usměrňovač je vybaven ventilátorem, sloužícím při zvýšení teploty chladičů diod k posílení jejich vlastního chlazení. Přehřátí diod je zabráněno termostatem, který při překročení přípustné teploty zablokuje regulátor, tím odbudí alternátor a sníží tepelné zatížení diod. Vestavěný regulátor má teplotní ochranu vlastní.

 

NDU24-150-RF

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Trvalý výstupní proud: max. 150 A
Vstupní střídavé napětí: 0 ÷ 70 VRMS
Min. napětí baterie: 12 V=
Klidová spotřeba (při jm. napětí baterie): 0,2 A
Krytí: IP 00
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C ÷ +40 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °CNDU24-150-RF
Odolnost proti vibracím
                                    8,2 ÷ 150Hz: 20 ms-2
                                    5 ÷ 8,2 Hz: amplituda 7,5 mm
Hmotnost přístroje: 18 kg

 

ZPĚT na stránku dalších výrobků

 

ELEN BRNO