Usměrňovač NDU 48-100-MI

POPIS A POUŽITÍ

Usměrňovač typu NDU 48 - 100 - MI je statické zařízení, které slouží k usměrnění třífázového napětí vyráběného synchronním napájecím generátorem na vozidle. Je navržen jako náhrada usměrňovače typu UKT 001, proto je vybaven měřením proudu v jedné fázi a ve stejnosměrném výstupu. Pro regulaci napětí generátoru předpokládá užití regulátoru typu FCR 300D.
Je určen k vestavbě do skříně stávajícího usměrňovače UKT 001 nebo do skříní rozměrově i krytím shodných.

Usměrňovač NDU48-100-MIUsměrňovač je třífázový můstkový. Vstupní střídavé napětí je usměrňováno dvěma trojicemi výkonových polovodičových diod, lišících se polaritou vnitřního zapojení pouzdro/vývod. Diody jsou montovány na tři chladiče, tvořící větve usměrňovacího můstku, vývody (dracouny) pak tvoří kladný a záporný výstup můstku. Ve střední fázi je osazen měřicí transformátor proudu s převodem 100 A/1 A. V kladné výstupní větvi je zařazen měřicí bočník 150 A/60 mV. Jsou osazeny svorky pro měření výstupního napětí.
Na výstupu je použit odrušovací kondenzátor a přepěťové ochrany.
Svorky NDU 48-100-MI

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

 Technické parametry:

Trvalý výstupní proud: max. 100 A
Vstupní střídavé napětí: 3x48 VEF
Vstupní střídavé napětí maximální: 3x110 VEF
Fozměry š x v x h: 650 x 132 x 220
Krytí: IP 00
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C ÷ +50 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °C
Odolnost proti vibracím
                                    7,1 ÷ 150 Hz: 10 ms-2
                                    5 ÷ 7,1 Hz: amplituda 5 mm
Hmotnost přístroje: 9,25 kg

 

ZPĚT na stránku dalších výrobků

 

ELEN BRNO