Násobička impulzů MU 01

POPIS A POUŽITÍ

Násobička je zařízení, zvyšující kmitočet impulzního signálu, přicházejícího na její vstup, vynásobením stanoveným číslem. Takto získaný signál je napěťově upraven a předán na výstup.
Vstupní obvod je řešen jako galvanicky oddělený s výrazným pásmem necitlivosti, aby bylo dosaženo co nejvyšší odolnosti proti rušení.
Výstupní obvod poskytuje impulsy se střídou 1:1, napěťová úroveň je 15V, zatižitelnost 500 Ohm. Součástí výstupního obvodu je stabilizátor, poskytující napájecí napětí pro impulzní snímač otáčení.

Technické parametry:


Vstupní napětí (úroveň H): >10 V
Vstupní napětí (úroveň L): < 2 V
Vstupní kmitočet: max. 1 kHz
Vstupní odpor: cca 5 kOhm
Výstupní napětí (úroveň H): 14 V
Výstupní napětí (úroveň L): 0,5V
Napájení snímače: 15V
Dovolený odběr: 80mA
Napájení přístroje: 230Vac
Spotřeba: 3 VA
Jištění napáj. vstupu: T 50 mA/ rozm. 5x20
Rozměry: 56 x 85 , výška 41 mm
Připojovací rozměr: 4x ?4,2 rozteč 44 x 73 mm
Hmotnost: 185 g

ZPĚT na hlavní stránku dalších výrobků

ELEN BRNO