Převodník napětí na proud PUI 01

POPIS A POUŽITÍ

Přístroj slouží ke změně vstupního napěťového signálu definovaného rozsahu na měronosný signál proudové smyčky. Vstupní signál není od výstupního galvanicky oddělen, společná je záporná svorka.
Převodník je pasivní, napájení je proudovou smyčkou. Obvyklý vstupní rozsah je 0 ÷ 10 V, jinou hodnotu je možno specifikovat při objednávce přístroje.

Technické parametry:


Vstup: 0 ÷ 10 V, Ri=20 kΩ
Výstup: 4 ÷ 20 mA ±0,5 %
Rz= 0 ÷ 450 Ω
Un= 24 V=
Teplota okolí: +5 ÷ +40 °C

ZPĚT na hlavní stránku dalších výrobků

ELEN BRNO