Řídicí jednotka RJT1

POPIS A POUŽITÍ

Řídicí jednotka RJT1 slouží jako ovládací část třífázového polořízeného tyristorového usměrňovače, schopného pracovat s proměnným vstupním kmitočtem i napětím, pro který generuje zapalovací proudové impulzy do hradel tyristorů.

Jednotka zabezpečuje sledování tří vstupních sdružených napětí, opticky signalizuje jejich stav, určuje průchody nulou, počítá okamžiky pro generování zapalovacích impulzů a impulzy generuje v potřebné výkonové úrovni. Fázový úhel spuštění tyristorů je řízen vstupním ovládacím analogovým napětím 0 ÷ 10 V a není závislý na kmitočtu vstupních napětí. Řízení umožňuje tyristory zcela zavřít (je-li vstupní napětí < 0,5 V) i plně otevřít (při vstupním napětí > 9 V). Režim plného otevření není závislý na hodnotě synchronizačního napětí.

Jádro řídicích obvodů jednotky je realizovány procesorem, dle verze jeho programového vybavení lze řídit půlmůstek se společnou katodou, nebo se společnou anodou tyristorů. Napájení RJT1 je stejnosměrným napětím 24 V. Napájecí napětí, synchronizační vstupy, analogový řídicí vstup i tři impulzní výstupy jsou navzájem galvanicky odděleny. Svým konstrukčním provedením a mech. vlastnostmi je RJT1 určena pro umístění na vozové skříni dle požadavků normy ČSN EN 50155.

Spolu s výkonovým tyristorovým usměrňovačem je řídicí jednotka RJT1 použitelná např. pro řízení budicího proudu trakčních motorů, pracujících v režimu dynamické brzdy, neboť výkonový řízený trakční usměrňovač dosahuje parametrů 1000 V/1000 A.

RJT1Technické parametry:

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry

Synchronizační napětí: 50 ÷ 400 Vef
Rozsah kmitočtu: 7,7 ÷ 70 Hz
Napájecí napětí: 18 ÷ 30 V=
Řídicí analogové napětí: 0 ÷ 10 V=
Proudový zapalovací impulz: 0,6 A/3x25 ms
El. pevnost oddělení výstupů: 5 kV/50 Hz/ 1min.
El. pevnost synchron. vstupů: 5 kV/50 Hz/1 min.
El. pev. odděl. anal. vstupu: 500 V/50 Hz/1  min.
Max. zpoždění reakce na signál plného otevření: 65 ms
Pracovní rozsah teploty okolí:-30 °C ÷ +50 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °CRJT1 svorky
Krytí IP: 20
Rozměry přístroje: 207x170x83 mm
Hmotnost přístroje: 1,2 kg

ZPĚT na hlavní stránku dalších výrobků

ELEN BRNO