Měnič FCA 230-1000-24

POPIS A POUŽITÍ

 

Měnič typové řady FCA 1000 je určen k přeměně usměrněného síťového napětí na stejnosměrné výstupní napětí, přičemž obě napětí jsou od sebe galvanicky oddělena s izolační pevností 4 kV. Jmenovitý výkon měniče je 1 kW. Měnič je univerzální zdroj s nastavitelným stabilizovaným výstupním napětím a obvodem nastavitelného proudového omezení. Uvedených vlastností lze s výhodou využít např. při nabíjení akumulátorových baterií. Měnič je odolný proti zkratu na výstupu i tepelnému přetížení, je schopen hlídat polaritu připojeného akumulátoru. Chlazení je nucené vestavěným ventilátorem.

Zkrat na výstupu je hlídán obvodem, který vyhodnocuje velikost výstupního napětí. V případě poklesu pod nastavenou mez (5 V), nabíječ ponechá max. výstupní proud 40 A po dobu cca 2 s, pokud zátěž nebo zkrat neumožní vzrůst výstupního napětí nad tento limit, zablokuje se, řídicí obvody hlásí zkrat. Měnič lze zapínat připojením síťového napájení, nebo externím řídicím napětím 24 V v režimu autostart, nebo tlačítkem v režimu ručním. Při zapnutém režimu kontola polarity a nesprávné polaritě napětí na výstupu nelze měnič zapnout. Po zkratu na výstupu měnič vyžaduje start tlačítkem. Z důvodu dosažení vysoké provozní spolehlivosti je měnič na vstupu i výstupu vybaven přepěťovými ochranami a odrušovacími filtry. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem průchodkami, bezšroubová svorkovnice uvnitř měniče.

Dodávané varianty měniče:
Verze S1 se od základního modelu liší pouze velikostí vybíjecího proudu výstupu, to je proud baterie protékající měničem ve vypnutém stavu. U základního modelu to je 48 mA, u verze S1 1,2 mA, to má ale za důsledek horší stabilizaci výstupního napětí při přechodových dějích. Verzi S1 proto doporučujeme pouze pro dobíjení baterií, nebo pro napájení sítě s připojenou baterií.
Dodává se také verze s pevným výstupním napětím 28,0 V, kdy měnič nereaguje na potenciometr P1.
Provedení s odlišným výstupním napětím je nutno konzultovat s dodavatelem.

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry pro FCA 230-1000-24

                  Popis, návod, technické parametry pro FCA 230-1000S1-24

FCA230-1000-24Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 190÷253 V/50 Hz
Výstupní napětí: 0 až 29 Vdc
Zvlnění výstupního napětí: 0,5 Všš při 1000 W
Trvalý výstupní proud: max. 40 A
Nastavitelnost proud. omez.: 0 až 42 A
Trvalý výstupní výkon: 1000 W
Účinnost: > 85 %
Pracovní teplota okolí: -20 až + 50 °C
Krytí: IP20
Hmotnost: 13 kg
Rozměry skříně: 325x410x195 mm
Galvanické oddělení vstup, výstup, kostra
(bez EMC ochran) 4 kV
Ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování na výstupu
Ochrana vstupu proudovým chráničem s jističem

ZPĚT na hlavní stránku měničů

ELEN BRNO