Nabíječ FCA 3x400-5000-48FCA3x400-5000 přenosná verzePOPIS A POUŽITÍ

Zařízení tohoto typu je navrženo jako univerzální dobíječ akumulátorových baterií nebo napájecí zdroj pro obecné použití s výstupní charakteristikou IU, tj. s nastavitelným jak výstupním napětím, tak i omezením výstupního proudu.

Dobíječ je svým uspořádáním silové části řešen jako pulzní měnič typu forward s transformátorem, pracující na kmitočtu nad slyšitelnou oblastí. Tento základní obvod je na vstupu i výstupu doplněn filtry a ochrannými obvody. Vstup dobíječe, napájený z třífázové sítě, je osazen proudovým FCA3x400-5000 verze S1chráničem a vstupním stykačem, za nímž jsou zapojeny vstupní filtry a přepěťové ochrany. Následuje usměrňovač, nabíjející kondenzátory mezilehlého obvodu. Jejich napětí je spínáno výkonovými spínači do primárních vinutí transformátorů. Tyto transformátory zajišťují galvanické oddělení vstupní a výstupní části dobíječe. Za usměrňovačem je zapojena výstupní tlumivka, která spolu s kondenzátorem tvoří výstupní filtr měniče. Výstupní proud snímá bočník, čímž poskytuje informaci o jeho velikosti pro regulační obvody a displej. Následují výstupní filtry, přepěťové ochrany a výstupní stykač.

Základní verze má na vstupu proudový chránič. Verze S1 má na vstupu jistič. FCA 3x400-5000 základní verzeVerze S2 je bez jištění na vstupu, bez zámku dveří. Verze P je přenosná má na dně skříně gumové nožičky, nahoře madla, odpojitelné vstupní a výstupní vodiče.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 3x400 V/+10 % -20 %
Kmitočet vst. napětí: 30 až 90 Hz
Výstupní napětí: 0 až 60 V=
Tolerance výstup. napětí: ± 1 %
FCA 3x400-5000 verze S1Proudové omezení: 0 ÷ 100 A
Trvalý výstupní proud: 80 A
Trvalý výst. výkon: 4 kW při 45 °C okolí
Účinnost: min. 85 %
Pracovní teplota okolí: -30 ÷ +50°C
Izolační pevnost vstup-výstup: 3,75 kV/50 Hz
Zatížitelnost sig. kont.: 250 V~/5 A
Chlazení: nucené, prac. poloha svislá
Krytí: IP20
Odrušení na vstupu a výstupu: EN 55011, EN 50081-2
Odolnost EMC: IEC 1000-4-4,5br />Hmotnost: 25,75 kg
FCA 3x400-5000 verze S2Rozměry: 415 x 515 x 250 mm

 

ZPĚT na stránku měničů AC/DC

ELEN BRNO