Měnič FCDA 110-700S1-230

 

POPIS A POUŽITÍ

Střídač je určen pro přeměnu vstupního stejnosměrného napětí 110 V na napětí střídavé 230 V stálého kmitočtu 50 Hz a sinusového tvaru. Přístroj se zapíná a nabíhá do funkce samočinně po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky, jsou-li propojeny jeho ovládací svorky V1-V2, nebo je-li trvale napájen, propojením svorek V1-V2. Přístroj nemá žádné vnější nastavovací prvky. Střídač má na čelní stěně displej, sloužící k zobrazení aktuálních údajů o provozním stavu a poruchových hlášení. Pokud je třeba signalizovat stav střídače vzdálené obsluze, je možno využít spínacích kontaktů signalizačních relé.

Veze S1 se liší jen omezením výstupního proudu na 1,1 A

Měnič FCDA 110-700-230 

Ke stažení:  Popis, návod a technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí jmenovité: 110 Vdc
Vstupní proud: 2,8 A
Výstupní napětí: 230 V50 Hz sinusový tvar
Výstupní proud: 1,1 A
Rozměry skříně: 213 x 300 x 110 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu

 

ZPĚT na měniče DC/AC

 

ELEN BRNO