Měnič FCDA 48-700-230

 

POPIS A POUŽITÍ

Střídač je určen pro přeměnu vstupního stejnosměrného napětí 48 V na napětí střídavé 230 V stálého kmitočtu 50 Hz, sinusového tvaru. Přístroj se zapíná a nabíhá do funkce samočinně po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky, jsou-li propojeny jeho ovládací svorky V1-V2, nebo je-li trvale napájen, propojením svorek V1-V2. Přístroj nemá žádné vnější nastavovací prvky. Střídač má na čelní stěně displej, sloužící k zobrazení aktuálních údajů o provozním stavu a poruchových hlášení. Pokud je třeba signalizovat stav střídače vzdálené obsluze, je možno využít spínacích kontaktů signalizačních relé.

FCDA48-700-230

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí jmenovité: 48 Vdc
Vstupní proud: 17 A
Výstupní napětí: 230 V/50 Hz sinusový tvar
Výstupní proud: 3,1 A
Rozměry skříně: 213 x 300 x 110 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu

 

ZPĚT na měniče DC/AC

 

ELEN BRNO