Měnič FCDA 48-700S1-115/400 Hz

POPIS A POUŽITÍ

Střídač je určen pro přeměnu vstupního stejnosměrného napětí 48 V na napětí střídavé 115 V stálého kmitočtu 400 Hz a sinusového tvaru. Přístroj se zapíná a nabíhá do funkce samočinně po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky, jsou-li propojeny jeho ovládací svorky V1-V2, nebo je-li trvale napájen, propojením svorek V1-V2. Přístroj nemá žádné vnější nastavovací prvky. Střídač má na čelní stěně displej, sloužící k zobrazení aktuálních údajů o provozním stavu a poruchových hlášení. Pokud je třeba signalizovat stav střídače vzdálené obsluze, je možno využít spínacích kontaktů signalizačních relé.
Přístroj byl vyvinut jako součast zdroje napájení přístrojů lokomotiv řady 163.

 FCDA 48-700S1-115

Ke stažení:  Informativní Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí jmenovité: 48 Vdc
Vstupní proud jmenovitý: 17 A
Výstupní napětí: 115 V
Výstupní kmitočet: 400 Hz sinusový tvar
Výstupní proud trvalý: 6,1 A
Rozměry skříně: 213 x 300 x 110 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu

 

ZPĚT na měniče DC/AC

 

ELEN BRNO