Měniče FBC xx-40-xx

FBC 24-40-1x24

 

POPIS A POUŽITÍ

Měniče FBC xx-40-xx jsou určeny k přeměně vstupního stejnosměrného napětí, jehož hodnota může značně kolísat, na jedno, nebo dvě symetrická napětí výstupní s požadovanou stabilitou. Chlazení je přirozené, zejména zadní žebrovanou stěnou. Jsou řešeny jako kompaktní blok, vhodný k vestavbě do rozvaděče. Upevnění je řešeno čtyřmi šrouby na svislou stěnu, nebo použitím DIN lišty. U verze s upevněním na DIN lištu v objednávce uvádějte za typem TS35 (např. FBC 110-40-1x24 TS35). FBC 24-40-1x24 na DIN lištuMěniče jsou zkratuvzdorné, na vstupu i výstupu jsou vybaveny odrušovacími prvky a přepěťovými ochranami. Verze s jednoduchým napětím má jmenovitý výstupní proud roven dvojnásobku výstupního proudu symetrické verze.

Měniče jsou vhodné pro přístroje na vozidlech, u nichž nesmí dojít k výraznému poklesu napájecího napětí např. při startu spalovacího motoru.

 

Technické parametry:

FBC110-40-1x15 bez uchycení na DIN lištuVstupní napájecí napětí : 24, 48, 110 VDC
Výstupní napětí jmenovité: 1x nebo 2x 12, 15, 24 VDC
Zkratová odolnost: trvale
Galv. oddělení vstupu a výstupu i od kostry přístroje
Hmotnost: podle provedení 630 - 675g
Rozměry: provedení bez DIN lišty 93 x 100 x 74 mm
Rozměry: provedení na DIN lištu 115 x 100 x 65 mm

 

 

FBC 40 bez držáku DIN lišty.jpg

FBC 24-40-1x12
FBC 24-40-2x15
FBC 24-40-1x24
FBC 48-40-1x15
FBC 48-40-2x15
FBC 48-40-1x24
FBC 48/110-40-1x24
FBC 48-40-2x24
FBC 110-40-1x12
FBC 110-40-2x12
FBC 110-40-1x15
FBC 110-40-2x15
FBC 110-40-1x24

ZPĚT na stránku měničů DC/DC

ELEN BRNO