Měnič FBC 48-40-2x24

POPIS A POUŽITÍ

Měnič FBC 48-40-2x24 je určen k přeměně vstupního stejnosměrného napětí, jehož hodnota může značně kolísat, na dvě symetrická napětí výstupní s požadovanou stabilitou. Měnič je vhodný pro přístroje na vozidlech, u nichž nesmí dojít k výraznému poklesu napájecího napětí např. při startu spalovacího motoru. Je řešen jako kompaktní blok, vhodný k vestavbě do rozvaděče. Chlazení je přirozené, zejména zadní žebrovanou stěnou měniče. Upevnění je řešeno čtyřmi šrouby na svislou stěnu, nebo použitím DIN lišty. Měnič zajišťuje galvanické oddělení vstupu a výstupu i od kovového povrchu (kostry) přístroje.

Měnič je zkratuvzdorný, při proudovém přetížení začne nejprve snižovat výstupní napětí a pak přejde do režimu přerušovaného chodu, čímž se chrání. Měnič je na vstupu i výstupu vybaven odrušovacími prvky a přepěťovými ochranami. Je možno objednat i verzi s jedním výstupním napětím (označení 1x24). Tato verze má jmenovitý výstupní proud roven dvojnásobku výstupního proudu symetrické verze, tj. 1,6 A.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí : 30 až 60 Vdc
Výstupní napětí jmenovité: +-24 (±2%) Vdc
Výstupní proud jmenovitý: 0,8 A
Zkratová odolnost: trvale
Izolační pevnost vstup/výstup: 2 kV
Galv. oddělení vstupu a výstupu

ZPĚT na stránku měničů FBC

ELEN BRNO