Měnič FC 110-2500-55POPIS A POUŽITÍ

Měnič je propustný pulzní zdroj pracující na kmitočtu 40 kHz, měnící vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné přičemž vstup je od výstupu oddělen s elektrickou pevností 4 kV. Důležitou částí měniče je pomocný zdroj, poskytující napájecí napětí pro obvody silové části, řídicí části, displeje a ventilátory včetně obvodů hlídání podpětí na vstupu a spínání stykačů, zajišťuje nabíjení mezilehlého kondenzátoru silové části a hlídá polaritu akumulátoru připojeného k výstupu měniče. Není-li aku správně připojen, nedovolí zdroj START měniče a nesepne stykače. Hlídání polarity lze vyřadit, aby bylo možné měnič použít jako univerzální zdroj napětí s nastavitelným proudovým omezením.

Displej slouží ke sledování výstupního napětí nebo proudu (volitelně vypínačem) a signalizuje stav měniče. Výstupní napětí a mez proudového omezení se nastavuje potenciometry, způsob startu je volitelný AUT / RUČ. Měnič má ochranu i proti přepólování na vstupu. Vstup i výstup je chráněn stejnosměrnými jističi. Teplota chladiče měniče je hlídána. Při teplotě cca 50 °C se zapnou ventilátory. Při teplotě nad cca 100 °C se měnič zablokuje, svítí signálka STOP a OVERHEAT. Po snížení teploty chladiče o cca 20 °C dojde k opětnému zapnutí měniče. Signalizace PROVOZ a STOP je vyvedena na svorkovnici, odkud může být využita k spolu s ovládacím vypínačem k dálkovému řízení. Z důvodu dosažení vysoké provozní spolehlivosti je měnič na vstupu i výstupu vybaven přepěťovými ochranami a odrušovacími filtry. Měnič odrušením vyhovuje normám ČSN EN 55 014 a ČSN EN 55 011, vyhovuje podmínkám EMC podle ČSN IEC 1000-4-4,-5.

Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem, svorkovnice uvnitř měniče.

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry

FC110-2500-55Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 90÷130 Vdc
Výstupní napětí: 0 až 55 Vdc
Trvalý výstupní výkon: 2500 W
Trvalý výstupní proud: 45 A
Nastavitelnost proud. omezení: 30 až 50 A
Trvalý výstupní výkon: 2500 W
Účinnost: cca 90 % při 2,5 kW a Uvst =110 V
Teplota okolí: - 20 až + 50 °C
Teplota skladování: - 40 až + 80 °C
Krytí: IP20
Prac. poloha svislá, chlazení nucené
Hmotnost: 32 kg
Rozměry skříně: 415x515x250 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu 4 kV
Ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování na výstupu i vstupu.
Možnost paralelního provozu (vyšší výkon, zálohování)

ZPĚT na hlavní stránku měničů

 

ELEN BRNO