Měnič FC 110-5000-58
POPIS A POUŽITÍ

Měnič typové řady FC5000 je určen k přeměně stejnosměrného vstupního napětí na stejnosměrné výstupní, přičemž obě napětí jsou od sebe galvanicky oddělena s izolační pevností 4 kV. Jmenovitý výkon měniče je 5 kW. Měnič lze zapínat externím řídicím kontaktem (autostart), nebo tlačítkem (ručně). Při nesprávné polaritě napětí na vstupu nelze měnič zapnout. Po zkratu na výstupu měnič vyžaduje start tlačítkem. Proti nesprávnému připojení vstupního napětí je měnič chráněn pojistkou. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem, svorkovnicí uvnitř měniče.

Důležitou částí měniče je pomocný zdroj, poskytující napájecí napětí pro obvody silové části, řídicí části, displeje a ventilátory včetně obvodů hlídání podpětí na vstupu a spínání stykačů. Napájecí zdroj také zajišťuje nabíjení mezilehlého kondenzátoru silové části a hlídá polaritu akumulátoru připojeného k výstupu měniče. Není-li aku správně připojen, nedovolí zdroj START měniče a nesepne stykače. Hlídání polarity lze vyřadit, aby bylo možné měnič použít jako univerzální zdroj napětí s nastavitelným proudovým omezením. Potenciometrem nastavené napětí nebo dodávaný proud lze sledovat na displeji, který zároveň slouží k indikaci provozních stavů „zkrat na výstupu“ a „přehřátí“. Měnič je těmto stavům odolný. Chlazení je nucené, vestavěnými ventilátory. Při teplotě nad cca 100 °C se měnič zablokuje, svítí signálka STOP a OVERHEAT. Po snížení teploty chladiče o cca 20 °C dojde k opětnému zapnutí měniče. Signalizace PROVOZ a STOP je vyvedena na svorkovnici, odkud může být využita k spolu s ovládacím vypínačem k dálkovému řízení.

Z důvodu dosažení vysoké provozní spolehlivosti je měnič na vstupu i výstupu vybaven přepěťovými ochranami a odrušovacími filtry. Měnič odrušením vyhovuje normám ČSN EN 55 014 a ČSN EN 55 011, vyhovuje podmínkám EMC podle ČSN IEC 1000-4-4-5.

Provedení s odlišným vstupním nebo výstupním napětím je možné, nutno konzultovat s dodavatelem.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 95 ÷130 VDC
Výstupní napětí jmenovité: 58 VDC
Nastav. výstupního nap.: 0 až 55 VDC
Trvalý výstupní výkon: 5000 W při 35 °C
Trvalý výstupní proud: 85 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 ÷ 86 A
Účinnost: cca 89 % při 5 kW a Uvst =110 V
Teplota okolí: - 30 až + 50 °C
Teplota skladování: - 30 až + 85 °C
Krytí: IP20
Prac. poloha: svislá
Chlazení: nucené
Hmotnost: 28 kg
Rozměry skříně: 415x515x250 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu 4 kV
Ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování na výstupu i vstupu.
Možnost paralelního provozu (vyšší výkon, zálohování)

ZPĚT na hlavní stránku měničů

ELEN BRNO