Měnič FC 24-1700-48

POPIS A POUŽITÍ

Měnič je propustný spínaný zdroj pracující na kmitočtu cca 50 kHz, měnící vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné přičemž vstup je od výstupu galvanicky oddělen. Měnič je možné použít jako zdroj napětí s nastavitelným proudovým omezením.

Displej slouží ke sledování výstupního napětí nebo (při stisku tlačítka) proudu a signalizuje stav měniče. Výstupní napětí a mez proudového omezení se nastavuje potenciometry, způsob startu je volitelný AUT / RUČ. Měnič nemá ochranu proti přepólování na vstupu. Teplota chladiče měniče je hlídána. Při teplotě cca 50 °C se zapne ventilátor. Při teplotě nad cca 90 °C se měnič zablokuje, svítí signálka STOP a na displeji zhasne pravý digit. Po snížení teploty chladiče o cca 20 °C, je-li zvolen autostart, dojde k opětnému zapnutí měniče. Při teplotě okolí nad 55 °C začne měnič snižovat hodnotu proudu rychlostí 0,3 A za 30 s, dokud teplota neklesne na 51 °C. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody ke svorkovnici zprava.

Měnič byl vyvinut pro rekonstrukci motorových vozů 810 na 811, kde se předpokládá montáž do plechové skříně pod vozem. Proto se v současné době dodává bez skříně.

 

Ke stažení Popis, návod, technické parametry

FC 24-1700-48

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 24 ÷ 30 V=
Výstupní napětí: 0 ÷ 60 V=
Trvalý výstupní výkon: 1700 W
Trvalý výstupní proud: max. 30 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 ÷ 30 A
Napětí pro vypnutí podpětím: 19 V
Teplota okolí: - 20 ÷ + 50 °C
Prac. poloha svislá, chlazení nucené
Hmotnost: 6,25 kg
Rozměry: 325x415x170 mm
Krytí: IP 00

FC 24-1700-48 s krytem

 

ZPĚT na stránku měničů DC-DC

 

ELEN BRNO