Měnič FC 48-1000-24

POPIS A POUŽITÍ

Měnič je propustný spínaný zdroj pracující na kmitočtu cca 30kHz, měnící vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné přičemž vstup je od výstupu oddělen. Měnič může hlídat polaritu akumulátoru připojeného k výstupu měniče. Není-li aku správně připojen, nedovolí START měniče a nesepne stykače. Hlídání polarity lze vyřadit, aby bylo možné měnič použít jako univerzální zdroj napětí s nastavitelným proudovým omezením.

Displej slouží ke sledování výstupního napětí nebo (při stisku tlačítka) proudu a signalizuje stav měniče. Výstupní napětí a mez proudového omezení se nastavuje potenciometry, způsob startu je volitelný AUT / RUČ. Měnič má ochranu i proti přepólování na vstupu. Při nesprávné polaritě se měnič nerozběhne. Teplota chladiče měniče je hlídána. Při teplotě cca 50°C se zapne ventilátor. Při teplotě nad cca 90°C se měnič zablokuje, svítí signálka STOP a na displeji zhasne pravý digit. Po snížení teploty chladiče o cca 20°C, je-li zvolen autostart, dojde k opětnému zapnutí měniče. Signalizace PROVOZ a STOP je vyvedena na svorkovnici, odkud může být využita k spolu s ovládacím vypínačem k dálkovému řízení. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem, svorkovnice uvnitř měniče.

 

Ke stažení Popis, návod, technické parametry

FC 48-1000-24

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 33÷63VDC
Výstupní napětí: 0 až 28 VDC
Trvalý výstupní výkon: 1000 W
Trvalý výstupní proud: max. 40 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 až 42 A
Napětí pro vypnutí podpětím: 30 V
Teplota okolí: - 20 až + 50 °C
Prac. poloha svislá, chlazení nucené
Hmotnost: 12 kg
Rozměry skříně: 325x415x170 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu: 4 kVFC 48-1000-24

 

ZPĚT na stránku měničů DC-DC

 

ELEN BRNO