Měnič FC 48-1000-24

POPIS A POUŽITÍ

Měnič je propustný spínaný zdroj pracující na kmitočtu cca 30 kHz, měnící vstupní stejnosměrné napětí na výstupní stejnosměrné přičemž vstup je od výstupu oddělen. Měnič může hlídat polaritu akumulátoru připojeného k výstupu měniče. Není-li aku správně připojen, nedovolí START měniče a nesepne stykače. Hlídání polarity lze vyřadit, aby bylo možné měnič použít jako univerzální zdroj napětí s nastavitelným proudovým omezením.

Displej slouží ke sledování výstupního napětí nebo (při stisku tlačítka) proudu a signalizuje stav měniče. Výstupní napětí a mez proudového omezení se nastavuje potenciometry, způsob startu je volitelný AUT / RUČ. Měnič má ochranu i proti přepólování na vstupu. Při nesprávné polaritě se měnič nerozběhne. Teplota chladiče měniče je hlídána. Při teplotě cca 50 °C se zapne ventilátor. Při teplotě nad cca 90 °C se měnič zablokuje, svítí signálka STOP a na displeji zhasne pravý digit. Po snížení teploty chladiče o cca 20 °C, je-li zvolen autostart, dojde k opětnému zapnutí měniče. Signalizace PROVOZ a STOP je vyvedena na svorkovnici, odkud může být využita k spolu s ovládacím vypínačem k dálkovému řízení. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem, svorkovnice uvnitř měniče.

 

Ke stažení Popis, návod, technické parametry

FC 48-1000-24

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 33÷63 VDC
Výstupní napětí: 0 až 28 VDC
Trvalý výstupní výkon: 1000 W
Trvalý výstupní proud: max. 40 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 až 42 A
Napětí pro vypnutí podpětím: 30 V
Teplota okolí: - 20 až + 50 °C
Prac. poloha svislá, chlazení nucené
Hmotnost: 12 kg
Rozměry skříně: 325x415x170 mm
Galvanické oddělení vstupu a výstupu: 4 kVFC 48-1000-24

 

ZPĚT na stránku měničů DC-DC

 

ELEN BRNO