Měnič FC 48-1500-24POPIS A POUŽITÍ

Měnič je univerzální zdroj nastavitelného výstupního napětí s nastavitelným proudovým omezením, určený zejména jako zdroj pro sítě s akumulátory 24 V. Při připojování je chráněn proti přepólování na vstupu, což se projevuje tím, že měnič při nesprávné polaritě vstupu po zapnutí ovládacího vypínače nerozsvítí displej ani žádný signalizační prvek. Vstupní obvod je vhodné chránit proti zkratu stejnosměrným jističem nebo pojistkou. Výstup měniče má obvody hlídání polarity a je spínán stykačem, takže při přepólování připojovaného akumulátoru může být chráněn, je-li tato funkce na řídicí desce zapnuta. Pokud tato funkce zvolena není, chová se výstup při připojení opačně pólovaného akumulátoru jako zkrat. Pak je třeba obvod jistit vně měniče tavnou pojistkou (jističem). Výstup měniče je odolný proti zkratu. Pokud je při zvyšování zatěžovacího proudu dosaženo nastavené meze proudového omezení, začne měnič snižovat výstupní napětí tak, aby mez nepřekročil. Klesne-li přitom výstupní napětí pod cca 8 V měnič se zablokuje a displej signalizuje zkrat. Po odstranění příčiny je měnič do činnosti nutno uvést ručně ovládacím tlačítkem. Vypnutý měnič nezatěžuje akumulátor, připojený k výstupu.

Měnič je odolný proti přehřátí, neboť teplota vnitřního chladiče měniče je hlídána senzory teploty. Při teplotě chladiče nad cca 50 °C se zapnou ventilátory vlastního nuceného chlazení. Při vzrůstu teploty nad cca 85 °C se měnič zablokuje a displej signalizuje přehřátí, nucené chlazení stále pracuje. Po snížení teploty chladiče o cca 20 °C se měnič opět zapne, pokud je nastaven v režimu automatického startu. Není-li zvolena tato funkce, měnič zůstane zablokován a do činnosti je nutno jej uvést ručně ovládacím tlačítkem.

Displej ukazuje trvale výstupní napětí. Výstupní proud lze zobrazit stiskem tlačítka zobrazení U/I.

Zapínání (vypínání) měniče lze provést několika způsoby: Přivedením napájecího napětí na vstupní (silové) svorky, ovládacími svorkami V1-V2, nebo ovládacím relé (cívka 24 V).

 

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:FC 48-1500-24

Vstupní napětí: 33 až 63 Vdc
Charakter zdroje napájení na vstupu: akumulátor
Výstupní napětí: 15 až 30 Vdc
Výstupní proud trvalý: max. 50 A
Proudové omezení: 0 až 60 A
Trvalý výstupní výkon (výstup 30 V, 50 A): 1,5 kW při 50 °C
Trvalý výstupní výkon (výstup 25 V, 60 A): 1,5 kW při 40 °C
Výstupní charakteristika: konst výstup. napětí s proud. omezením
Účinnost při vstup. nap. 56 V a výstupním výkonu 1500 W: 88 %
Pracovní teplota okolí: -30 až +50 °C
Skladovací teplota okolí: -40 až +80 °C
Relativní vlhkost: max. 85 %
Izolační pevnost vst./výst. - kostra: 1 kV/50 Hz
Rozměry š x v x h: 315 x 415 x 170 mm
Hmotnost: 17 kg
Krytí: IP20
Chlazení (dle teploty chladiče): nucené s vlastní ventilací
Odrušení na vstupu i výstupu: EN 55011, EN 55014

 

 

ZPĚT na stránku měničů DC/DC

 

 

ELEN BRNO