Měniče FC xx-100-xx


Měnič typu FC 100 je  vhodný pro napájení přístrojů na vozidlech, jak rozsahem vstupního napětí, tak i kompaktní konstrukcí, odolnou vibracím. Je použitelný v napájecích soustavách izolovaných od kostry vozidla. Jedná se o 100 W DC-DC měnič s galvanickým oddělěním  vstupu a výstupů, kde napájecí napětí jsou obvyklé drážní úrovně 24 V, 48 V a 110 V. Na výstupu jsou pak dvě symetrická napětí, nebo jedno s větší zatižitelností, velikosti 12 V, nebo 24 V.

Měnič FC 110-100-1x24

FC 24-100-1x12
FC 24-100-1x24
FC 24-100-2x24
FC 48-100-1x12
FC 110-100-1x24

 

 ZPĚT na  stránku měničů DC-DC

ELEN BRNO