Měniče FC xx-200-xx

 FC xx-200-xx je typová řada DC-DC měničů o výkonu 200 W s galvanickým oddělením vstupu od výstupu, kde první dvojice x je hodnota vstupního napětí a druhá dvojice x hodnota výstupního napětí.

Jednotlivé typy jsou vyráběny ve verzích. Verze se rozlišují vložením písmene za číslici uvádějící výkon měniče v jeho názvu.
Význam použitých písmen:
L - rozšířené rozpětí vstupního napětí (vhodné pro velké poklesy napájecího napětí)
N - rozšířené rozpětí výstupního napětí (vhodné pro nabíjení akumukítorů)
R - vstupní obvod dálkového řízení je vybaven oddělovacím relé (vhodné při velkém rušení, nebo velké délce ovládácího vedení)
FC 24-200-24

FC 24-200N(R)-12
FC 24-200NR-24
FC 24-200S-24
FC 24-200(L,R)-48
FC 36-200-24
FC 48-200(R)-12
FC 110-200-12
FC 110-200-24

 ZPĚT na tránku měničů DC-DC

ELEN BRNO