Měnič FC 24-200N(R)-12

POPIS A POUŽITÍ

Měnič typové řady FC 200 je statický DC/DC měnič, určený ke změně úrovně vstupního napětí na výstupní napětí a ke galvanickému oddělení vstupního a výstupního obvodu. Měnič této typové řady pracuje se stejnosměrným vstupním napětím, které je přes vstupní filtr a přepěťové ochrany přivedeno na výkonový spínač, tvořený tranzistory typu FET. Těmi je spínáno do primárního vinutí feritového transformátoru, který zabezpečuje galvanicky oddělený přenos výkonu. Na sekundární straně transformátoru je usměrňovač a vyhlazovací filtr. Zpětná vazba z výstupu je zavedena přes oddělovací členy na řídicí obvody silové části měniče a zajišťuje stabilitu výstupního napětí při změnách odběru zátěže i při změnách vstupního napětí. Řídicí obvody měniče umožňují nastavit jak výstupní napětí, tak proudové omezení. Tato charakteristika IU může být využívána pro nabíjení akumulátorů (provedení N). Měnič řady FC 200 umožňuje nastavení vyšší hodnoty proudového omezení, než je trvalá povolená zátěž a je schopen dodávat tento výstupní proud i při výrazném poklesu napájecího napětí.
V provedení R má ovládací obvod startu měniče na vstupu relé, proto není-li funkce ovládání využita, musí být na ovládací svorky měniče přivedeno trvale napětí.
Při zatížení se měnič chová jako zdroj konstantního napětí. Dosáhne-li zatížení hodnoty nastaveného proudového omezení, začne měnič výstupní napětí snižovat tak, aby nastavený proud nebyl překročen. V případě poklesu výstupního napětí pod stanovenou mez (cca 4 V), měnič vyhodnotí zkrat a přejde do tzv. zkoušecího módu. Po dobu cca 0,5 s dodává do výstupu nastavený proud, pokud zátěž (nebo zkrat) neumožní zvýšení výstupního napětí nad stanovenou mez opět se zablokuje. Po uplynutí cca 1 s opět zkusí náběh.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

FC 24-200N-12Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 17 až 32 Vdc
Nastavitelnost výstupního napětí: 10 až 15 Vdc
Max. trvalý výst. proud: 10 A
Nastavitelnost proudového omezení: 0 až 12 A
Trvalý výstupní výkon: max. 150 W
Ochrana proti zkratu na výstupu a tepelnému přetížení
Provedení vestavné, přirozené chlazení, hmotnost 2.1 kg
Rozměry skříně
š x v x h: 207 x 170 x 83 mm

ZPĚT na stránku měničů DC/DC

ELEN BRNO