Měniče FC XX-360X-XX

 

POPIS A POUŽITÍ

Měnič je svou koncepcí propustný pulzní zdroj pracující na kmitočtu 40 kHz. Vstupní napětí je přivedeno do silové části, kde je přes tranzistor spínáno do pracovní tlumivky a filtračního kondenzátoru na výstupu měniče. Záporná svorka vstupu i výstupu měniče je společná. Měnič obsahuje elektronické hlídání vstupního napětí, výstupního proudu, teploty chladiče, je zkratuvzdorný a nezapne se při záměně polarity vstupního napětí. Dovoluje paralelní provoz více přístrojů daného typu.

Po zapnutí měniče se nabíjejí vstupní kondenzátory. Nabíjení trvá cca 5 s a je při něm elektronicky hlídána úroveň vstupního napětí. Pokud nedosahuje předepsané úrovně, nedojde k rozběhu měniče. Pokud je vstupní napětí v požadovaném limitu, měnič začne na výstup dodávat napětí. Přítomnost výstupního napětí je signalizována svitem zelené LED. Dojde-li k překročení limitu výstupního proudu, měnič se stane zdrojem konstantního proudu a napětí na jeho výstupu klesá dle odporu zátěže. Pokud výstupní napětí klesne pod cca 10 V, měnič přejde do přerušovaného režimu. Po dobu cca 1 s pustí do výstupu maximální nastavený proud a pak se na dobu cca 10 s vypne. Po uplynutí této doby opět zkusí náběh. Pokud přetížení nebo zkrat trvá, pracuje nadále v přerušovaném režimu, pokud je přetížení nebo zkrat odstraněn, naběhne do normálního režimu. Další funkcí ochranných obvodů měniče je hlídání překročení maximální povolené teploty chladiče. Vlivem extrémně zvýšené teploty okolí při současném dlouhodobém přetěžování měniče by mohlo dojít k zareagování teplotní ochrany, která je signalizována červenou LED. Měnič se zablokuje, zelená LED zhasne. Po ochlazení měnič opět naběhne do činnosti.

FC 48-360C-12
FC 48-360C-24
FC 48-360D-24
FC 110-360C-12
FC 110-360C-24
FC 110-360D-24

Technické parametry:

FC 360

Vstupní napájecí napětí: 45 ÷ 120 VDC Typ FC 110...
Vstupní napájecí napětí: 30 ÷ 60 VDC Typ FC 48...
Výstupní napětí: 24 VDC Typ FC xx-360x-24
Výstupní napětí: 12 VDC Typ FC xx-360x-12
Tolerance výstupního napětí: ± 2 %
Nastavitelnost výst. napětí: 20 ÷ 35 VDC typ D
                                      23 ÷ 25 VDC typ C
Zvlnění výst. napětí: 0,2 VŠŠ při 360 W
Trvalý výst. proud: 15 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 až 18 A
Trvalý výstupní výkon: 360 W
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C až +50 °C
Skladovací teplota: -30 °C až +85 °C
Pracovní poloha svislá, chlazení přirozené
Hmotnost přístroje: 2,5 kg
Rozměry: 207x170x83 mm
Vstup a výstup nejsou galvanicky odděleny

 

ZPĚT na hlavní stránku měničů DC/DC

ELEN BRNO