Měnič FC 110-360C-12

POPIS A POUŽITÍ

Měnič je svou koncepcí propustný pulzní zdroj pracující na kmitočtu 40 kHz. Vstupní napětí 110 VDC je přivedeno do silové části, kde je přes tranzistor spínáno do pracovní tlumivky a filtračního kondenzátoru na výstupu měniče. Záporná svorka vstupu i výstupu měniče je společná. Měnič obsahuje elektronické hlídání vstupního napětí, výstupního proudu, teploty chladiče, je zkratuvzdorný a nezapne se při záměně polarity vstupního napětí. Dovoluje paralelní provoz více přístrojů daného typu.

Po zapnutí měniče se nabíjejí vstupní kondenzátory. Nabíjení trvá cca 5 s a je při něm elektronicky hlídána úroveň vstupního napětí. Pokud nedosahuje předepsané úrovně, nedojde k rozběhu měniče. Pokud je vstupní napětí v požadovaném limitu, měnič začne na výstup dodávat napětí. Přítomnost výstupního napětí je signalizována svitem zelené LED. Dojde-li k překročení limitu výstupního proudu, měnič se stane zdrojem konstantního proudu a napětí na jeho výstupu klesá dle odporu zátěže. Pokud výstupní napětí klesne pod cca 10 V, měnič přejde do přerušovaného režimu. Po dobu cca 1 s pustí do výstupu maximální nastavený proud a pak se na dobu cca 10 s vypne. Po uplynutí této doby opět zkusí náběh. Pokud přetížení nebo zkrat trvá, pracuje nadále v přerušovaném režimu, pokud je přetížení nebo zkrat odstraněn, naběhne do normálního režimu. Další funkcí ochranných obvodů měniče je hlídání překročení maximální povolené teploty chladiče. Vlivem extrémně zvýšené teploty okolí při současném dlouhodobém přetěžování měniče by mohlo dojít k zareagování teplotní ochrany, která je signalizována červenou LED. Měnič se zablokuje, zelená LED zhasne. Po ochlazení měnič opět naběhne do činnosti.

 

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 45 ÷ 120 VDC
Výstupní napětí: 12 VDC
Tolerance výstupního napětí: ± 2 %
Nastavitelnost výst. napětí: 10,5 ÷ 15 VDC
Trvalý výst. proud: 15 A
Trvalý výstupní výkon: 200 W při 50
°C
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C až +50 °C
Pracovní poloha svislá, chlazení přirozené
Hmotnost přístroje: 2,5 kg
Rozměry: 207x170x83 mm

FC 110-360C-xx

ZPĚT na stránku měničů FC360

ELEN BRNO