Regulátory buzení

Určené k řízení buzení synchronních generátorů tak, aby na výstupu z generátoru bylo dosaženo konstantního napětí při měnících se otáčkách a zátěži, nebo jen takového napětí, při němž generátor dodává jmenovitý proud. Typickým použitím je řízení buzení generátoru pomocné sítě s nabíjením akumulátorů, jejíž použití je obvyklé na vozidlech. Regulátory splňují řadu nestandardních požadavků, jako je např. galvanické oddělení budicího obvodu a výstupu generátoru, snížené buzení, pokud se generátor netočí, jiná hodnota napájecího napětí pro budicí vinutí stroje než je hodnota jeho výstupního napětí, možnost paralelního chodu dvou strojů, aj.

FCR 300ADI FCR 300CDI FCR 300D  -  náhrada GN007 A-Y FCR 300E FCR 300F
FCR 300HDI

    Původní typy FCR 300A a FCR 300C byly nahrazeny typy FCR 300ADI a FCR 300CDI, které jsou vybaveny procesorovým řízením. Původní typy se už nedodávají.

Regulátory určené pro regulaci budicího proudu dynam.

ELEN BRNO