Regulátor FCR 300ADI

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR300ADI je určen pro napájení budicího vinutí bezkartáčového alternátoru stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro generátory 50 i 60 Hz a zejména pro generátory s proměnným kmitočtem (otáčkami). Regulátor má část silovou a řídicí. Silová pracuje na kmitočtu v nadzvukové oblasti a šířkovou modulací napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení alternátoru. Budicí proud je řízen pomocí PI regulátoru tak, aby napětí sítě bylo konstantní ve stanoveném kmitočtovém rozsahu.

Zlomový kmitočet (počátek odbuzování), strmost charakteristiky a další parametry jsou nastavitelné, některé analogově, některé procesorem. Nastavené hodnoty lze číst na displelji. Regulátor se napájí stejnosměrným nebo střídavým napětím. Výstupní napětí z  buzeného generátoru může být galvanicky odděleno od napájecího napětí, neboť regulátor má střídavý měřicí vstup oddělen transformátorem. Regulátor FCR300ADI je vybaven ochrannými obvody, působícími při zkratu nebo přepětí na výstupu z generátoru, nebo při ztrátě napětí na měřicím vstupu regulátoru. Vstup pro napájení i výstup pro buzení se doporučuje jistit tavnými pojistkami. Regulátor může být použit pro řízení paralelně pracujících generátorů je-li snímán jejich výst. proud trnsformátorem X/1 A s výkonem min. 1 VA. Z důvodu dosažení vysoké odolnosti proti vnějšímu rušení má regulátor na všech vstupech i na výstupu zařazeny odrušovací prvky a přepěťové ochrany.

FCR 300ADI

 

Ke stažení Popis, návod, technické parametry, User's guide

 

Technické parametry:

Trvalý výst. výkon při Un=240 V~: 65 V/4 A
Výst. výkon pro přebuzení: 65 V/7 A (10 sec.)
Un napájecí napětí regulátoru: 190 ÷ 254 V~, 110 ÷ 350V=
Min. odpor budicího vinutí: 6 Ω
Vstupní měřené napětí: 330 ÷ 440 V~
Rozsah nastavení výstupního napětí: 330 ÷ 440 V~
Rozsah nastavení exter. potenciometrem: ± 10 %
Doba odezvy : <10 ms
Přesnost regulace: ± 0.5 %
Teplotní drift výstupního napětí při změně teploty o 50 °C: < ± 1 %
Min. napájecí napětí pro rozběh: 10 V~/10 Hz
Rozsah napětí na řídicím vstupu pro odblokování reg.: min. 10 V, max. 40 V
Výkonová ztráta regulátoru: 45 W max.
Pracovní rozsah teploty okolí: -40 °C ÷ +50 °C
Skladovací teplota: -40 °C ÷ +85 °C
Odolnost proti vibracím
                                    v rozsahu 8,2 ÷ 150 Hz: 20 ms-2
                                    v rozsahu 5 ÷ 8,2 Hz: amplituda 7,5 mm

Hmotnost přístroje: 1,5 kg
Rozměry: 207x170x83 mm

 

ZPĚT na hlavní stránku regulátorů

 

ELEN BRNO