Regulátor FCR 300D

POPIS A POUŽITÍ

Regulátor FCR300D je určen pro napájení budicího vinutí bezkartáčového alternátoru stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro generátory pracující s proměnným kmitočtem, tj. zejména pro generátory na vozidlech, k jejichž pohonu slouží spalovací motor vozidla a výstup generátoru napájí přes usměrňovač palubní síť.

Regulátor pracuje na kmitočtu v nadzvukové oblasti a šířkovou modulací napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení alternátoru. Budicí proud je řízen tak, aby napětí sítě bylo konstantní a nedocházelo k přetěžování alternátoru nadměrným zatěžovacím proudem.

Použití tohoto regulátoru umožňuje napájet buzení alternátoru jak z vlastní palubní sítě, tak i cizím stejnosměrným napětím. Výstupní napětí z alternátoru může být v tomto případě galvanicky odděleno od napájecího napětí. Jmenovité hodnoty obou napětí nemusí být shodné. Regulátor FCR300D je vybaven ochrannými obvody, působícími při zkratu nebo přepětí na výstupu z usměrňovače za generátorem, nebo při ztrátě napětí na měřicím vstupu regulátoru.

Z důvodu dosažení vysoké odolnosti proti vnějšímu rušení má regulátor na všech vstupech i na výstupu zařazeny odrušovací prvky a přepěťové ochrany.

FCR 300D je navržen pro použití s usměrňovačem NDU 48-100-MI, svou funkcí je schopen plně nahradit regulátor GN 007 A-Y.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

FCR 300DTechnické parametry:

hodnoty, označené *) lze požadovat odlišné od uvedených, je však nutno upřesnit provozní podmínky před objednáním přístroje

Trvalý výstupní proud: 15 A
Vstupní napájecí napětí*): (Ub+3 V) až 70 V=
Ub = napětí na budicím vinutí generátoru při max. budicím proudu
Vstupní měřené napětí*): 0 až 70 V=
Rozsah nastavení omezení výstupního napětí*): 45 ÷ 65 V=
Rozsah nastavení omezení výstup. proudu*): 25 A ÷ 110 A=
Přesnost regulace: ± 0.5 %
Teplotní drift výstupního napětí při změně teploty o 50 °C: < ±1 %
Min. napětí na měřicím vstupu pro rozběh: 5 V=
Rozsah napětí na řídicím vstupu pro odblokování reg. min. 10 V, max. 40 V
Výkonová ztráta regulátoru: 45 W max.
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C ÷ +40 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °C
Odolnost proti vibracím
                       v rozsahu 8,2 ÷ 150 Hz: 20 ms-2
                       v rozsahu 5 ÷ 8,2 Hz: amplituda 7,5 mm
Hmotnost přístroje: 1,5 kg
Rozměry: 207x170x83 mm

ZPĚT na hlavní stránku regulátorů

ELEN BRNO