Regulátor FCR 300E

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR 300E je řízený zdroj proudu pro napájení budicího vinutí bezkartáčového alternátoru stejnosměrným proudem. slouží jako výkonový člen regulačního obvodu, neboť hodnotu vstupního řídicího proudu mění na úměrnou hodnotu proudu výstupního, budícího alternátor. Regulátor pracuje na kmitočtu v nadzvukové oblasti a šířkovou modulací napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení alternátoru.

Použití tohoto přístroje umožňuje napájet buzení alternátoru jak z vlastní palubní sítě, tak i cizím stejnosměrným napětím. Výstupní napětí z alternátoru může být v tomto případě galvanicky odděleno od napájecího napětí . Jmenovité hodnoty obou napětí nemusí být shodné. Regulátor FCR 300 E je vybaven ochrannými obvody, působícími při zkratu nebo přepětí na výstupu z usměrňovače za generátorem, nebo při ztrátě napětí na měřicím vstupu regulátoru. Z důvodu dosažení vysoké odolnosti proti vnějšímu rušení má regulátor na všech vstupech i na výstupu zařazeny odrušovací prvky a přepěťové ochrany.

Vyráběné verze: FCR 300E (110 V, 20 mA, 2 A), FCR 300E (24 V, 10 V, 12 A), FCR 300E (24 V, 20 mA, 5 A)

Návod ke stažení:
FCR 300E (110 V, 20 mA, 2 A)
FCR 300E (24 V, 10 V, 12 A)
FCR 300E (24 V, 20 mA, 5 A)

Regulátor FCR300ETechnické parametry:

Hodnoty, označené *) lze požadovat odlišné od uvedených, je však nutno upřesnit provozní podmínky před objednáním přístroje.

Trvalý výstupní proud: 2, 5, 12 A podle typu
Vstupní napájecí napětí*): (Ub+3 V) ÷ 70 V=
Ub = napětí na budicím vinutí generátoru při max. budicím proudu
Vstupní řídicí proud u proudové verze *): 0 ÷ 20 mA
Vstupní řídicí napětí u napěťové verze *): 0 ÷ 10 V
Rozsah nastavení omezení výstupního napětí*):45 ÷ 65 V=
Rozsah nastavení omezení výstup. proudu*): 0,25 A ÷ 15 A=
Přesnost regulace: ±0.5 %
Teplotní drift výstupního napětí při změně teploty o 50 °C: < ±1 %
Min. napětí na měřicím vstupu pro rozběh: 5 V=
Rozsah napětí na řídicím vstupu pro odblokování reg.: min. 10 V, max. 40 V
Výkonová ztráta regulátoru: 45 W max.
Pracovní rozsah teploty okolí: -30 °C ÷ +40 °C
Skladovací teplota: -30 °C ÷ +85 °C
Odolnost proti vibracím
                                    v rozsahu 8,2 ÷ 150 Hz: 20 ms-2
                                    v rozsahu 5÷8,2 Hz: amplituda 7,5 mm
Hmotnost přístroje: 1,95 kg
Rozměry: 207x170x83 mm

 

ZPĚT na hlavní stránku regulátorů

 

ELEN BRNO