Regulátor FCR 300F

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR 300F je určen pro napájení budicího vinutí bezkartáčového alternátoru stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro generátory pracující s proměnným kmitočtem, tj. zejména pro generátory na vozidlech, k jejichž pohonu slouží spalovací motor vozidla a výstup generátoru napájí přes usměrňovač palubní síť.

Regulátor obsahuje tranzistorový spínač, který šířkovou modulací vstupního napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení synchronního stroje. Regulátor pracuje ve dvou režimech:
1. Je–li výstup generátoru značně zatížen (např. vybitým akumulátorem po startu motoru), je buzení řízeno tak, aby generátor dodával zvolený maximální (nastavený) proud.
2. Poklesne-li zatížení tak, že výstupní napětí generátoru (tj. i napětí připojené sítě) vzroste na nastavenou hodnotu, řídí regulátor buzení generátoru, aby nastavené napětí bylo stabilně udržováno.

Regulátor FCR 300FRegulátor FCR 300F je součástí usměrňovače typu NDU 24–150–RF.

Na přání zákazníků byla vyvinuta nová řídící deska FCR 3058, která umí při přebuzení generátoru nastavit na 0 hodnotu i tzv. klidový budicí proud. U předchozí desky tekl do buzení klidový proud neustále. U výrobce je možné objednat úpravu výměnou řídící desky.

Pro umožnění přenosu informace o stavu regulátoru do nadřazeného systému, je možné použít snímač SFCR 300F.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Regulátor FCR 300F

Trvalý výstupní proud: 15 A
Vstupní napájecí napětí: 15 ÷ 60 V=
Rozsah měřeného napětí: 0 ÷ 50 V
Pracovní teplota: -30 ÷ +40 °C

 

ZPĚT na stránku regulátory

 

ELEN BRNO