Regulátor FCR 300G

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR 300G je určen pro napájení budicího vinutí dynama stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro dynama pracující s proměnným kmitočtem, tj. zejména pro dynama na vozidlech, k jejichž pohonu slouží spalovací motor vozidla a výstup dynama napájí  palubní síť.

Regulátor obsahuje tranzistorový spínač, který šířkovou modulací vstupního napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení. Regulátor pracuje ve dvou režimech:
1. Je–li výstup generátoru značně zatížen (např. vybitým akumulátorem po startu motoru), je buzení řízeno tak, aby generátor dodával zvolený maximální (nastavený) proud.
2. Poklesne-li zatížení tak, že výstupní napětí generátoru (tj. i napětí připojené sítě) vzroste na nastavenou hodnotu, řídí regulátor buzení dynama, aby nastavené napětí bylo stabilně udržováno.

Regulátor FCR 300GRegulátor FCR 300G je součástí regulátorů dynama RD 48–50–RG a RD 48–50–RGR.

Pro umožnění přenosu informace o stavu regulátoru do nadřazeného systému, je možné použít snímač SFCR 300F.

Regulátor se dodává v provedení úchytů podle vyobrazení v návodu. Je možné s výrobcem domluvit variantu uchycení podle fotografií.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Trvalý výstupní proud: 4 A
Vstupní napájecí napětí: Napětí na budicím vinutí +3 V ÷ 70 V=
Rozsah výstupního napětí: 45 ÷ 65 V
Pracovní teplota: -30 ÷ +40 °CRegulátor FCR300G možná varianta upevnění

 

ZPĚT na stránku regulátory

 

ELEN BRNO