Regulátor FCR 300HDI

POPIS A POUŽITÍ

Regulátor FCR 300HDI je podobný předchozím typům ADI a CDI. Liší se napájecím napětím, a způsobem měření napětí. Typickým použitím je regulace napětí generátoru na jehož výstupu je usměrňovač na vozidlech se spalovacími motory.

Regulátor se napájí stejnosměrným napětím a polarita svorek nesmí být zaměněna. Výstupní napětí z usměrňovače buzeného generátoru je přivedeno přes oddělovací převodník na měřicí vstup regulátoru. Regulátor FCR 300HDI je vybaven ochrannými obvody, působícími při zkratu nebo přepětí na výstupu z generátoru, nebo při ztrátě napětí na měřicím vstupu regulátoru. Vstup pro napájení i výstup pro buzení se doporučuje jistit tavnými pojistkami. Z důvodu dosažení vysoké odolnosti proti vnějšímu rušení má regulátor na všech vstupech i na výstupu zařazeny odrušovací prvky a přepěťové ochrany.

 

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry.

Regulátor buzení FCR 300HDITechnické parametry:

Napájecí napětí regulátoru Un: 15 ÷ 35 V
Trvalý výst. výkon při Un = 26 V: 22 V/7 A
Doporučený odpor budicího vinutí: 3 Ω
Pracovní rozsah snímaného napětí: 400 ÷ 800 V=
Rozsah nastavení žádaného napětí: 400, 500, 600 ± 100 V=
Hmotnost přístroje: 1,75 kg
Rozměry: 207x170x83 mm

ZPĚT na hlavní stránku regulátorů

ELEN BRNO