Regulátor FCR 300I

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR 300I je určen pro napájení budicího vinutí dynama stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro dynama pracující s proměnným kmitočtem, tj. zejména pro dynama na vozidlech, k jejichž pohonu slouží spalovací motor vozidla a výstup dynama napájí  palubní síť.

Regulátor obsahuje tranzistorový spínač, který šířkovou modulací vstupního napájecího napětí vytváří hladký regulovaný výstupní proud pro buzení. Regulátor pracuje ve dvou režimech:
1. Je–li výstup generátoru značně zatížen (např. vybitým akumulátorem po startu motoru), je buzení řízeno tak, aby generátor dodával zvolený maximální (nastavený) proud.
2. Poklesne-li zatížení tak, že výstupní napětí generátoru (tj. i napětí připojené sítě) vzroste na nastavenou hodnotu, řídí regulátor buzení dynama, aby nastavené napětí bylo stabilně udržováno.

Regulátor FCR 300IRegulátor FCR 300I je součástí regulátorů dynama RD 24–50–RIR.

Pro umožnění přenosu informace o stavu regulátoru do nadřazeného systému, je možné použít snímač SFCR 300F.

Regulátor se dodává v provedení úchytů podle vyobrazení v návodu. Je možné s výrobcem domluvit variantu uchycení podle fotografií.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Trvalý výstupní proud: 4 A
Vstupní napájecí napětí: 13 ÷ 70 V=
Rozsah regulovaného výstupního napětí: 20 ÷ 30 V
Pracovní teplota: -30 ÷ +40 °CRegulátor FCR300G možná varianta upevnění

 

ZPĚT na stránku regulátory

 

ELEN BRNO