Zde budou zhromažďovány informace o typech, které se již přestaly vyrábět, ale mnohde jsou v provozu a bylo by špatné, kdyby informace o nich zanikly.

Bbudeme se snažit informovat o možných náhradách.


 

  • Regulátor buzení FCR300A Byl nahrazen modernějším typem FCR300ADI.
  • Regulátor buzení FCR300C Byl nahrazen modernějším typem FCR300CDI.
ELEN BRNO