Zde budou zhromažďovány informace o typech, které se již přestaly vyrábět, ale mnohde jsou v provozu a bylo by špatné, kdyby informace o nich zanikly.

Bbudeme se snažit informovat o možných náhradách.


 

ELEN BRNO