Měnič FC 24-600-110 Výroba ukončena v r. 2015

Měnič je nahrazen novým typem FC 24-700-110

FC 24-600-110
POPIS A POUŽITÍ

Měnič typové řady FC 24-600-110 pracuje se stejnosměrným vstupním napětím, které je pomocí výkonových spínačů přeměněno na střídavé, transformováno oddělovacím transformátorem a znovu usměrněno a vyhlazeno. Řídicí obvody měniče umožňují nastavit jak výstupní napětí, tak proudové omezení.  Rozpojení vstupu umožňuje hlídat správnou polaritu připojeného vstupního napětí. V případě záměny polarity elektronika neumožní spustit měnič a sepnout stykač.

Zkrat na výstupu je hlídán obvodem, který vyhodnocuje velikost výstupního napětí. V případě poklesu pod nastavenou mez, měnič pracuje cca 5 s v proudovém omezení a potom se elektronicky zablokuje. Chlazení měniče je realizováno ventilátorem.

 

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

 

FC 24-600-110Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 17 ÷ 35 V=
Výst. napětí: 100 V
Nastavitelnost výstup. napětí: 50 ÷ 110 V<=
Max. trvalý výst. proud: 6 A
Nastavitelnost proud. omezení: 0 ÷ 8 A
Hmotnost: 6 kg
Rozměry: 212x315x175 mm
Chlazení: nucené
Galvanické oddělení vstupu a výstupu

ZPĚT na stránku měničů DC/DC

 

ELEN BRNO