Měnič FC 24-600-48 Výroba ukončena v r. 2016

Měnič je nahrazen novým typem FC 24-700-48

FC 24-600-xx
POPIS A POUŽITÍ

Měnič typové řady FC 24-600-48 pracuje se stejnosměrným vstupním napětím, které je pomocí výkonových spínačů přeměněno na střídavé, transformováno oddělovacím transformátorem a znovu usměrněno a vyhlazeno. Řídicí obvody měniče umožňují nastavit jak výstupní napětí, tak proudové omezení. Rozpojení vstupu umožňuje hlídat správnou polaritu připojeného vstupního napětí. V případě záměny polarity elektronika neumožní spustit měnič a sepnout stykač.

Zkrat na výstupu je hlídán obvodem, který vyhodnocuje velikost výstupního napětí. V případě poklesu pod nastavenou mez, měnič pracuje cca 5 s v proudovém omezení a potom se elektronicky zablokuje. Chlazení měniče je realizováno ventilátorem.

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry

 

Technické parametry:

FC 600

Vstupní napájecí napětí: 17 ÷ 35 V=
Min. napětí pro start: >17 V=
Výst. napětí: 48 V=
Nastavitelnost výstup. napětí:10 ÷ 60 V=
Tolerance výst. nap.: ±1 %
Max. trvalý výst. proud: 12 A
Zvlnění výst napětí: 1 Všš při 600 W
Nastavitelnost proud. omezení: 0 ÷ 13 A
Účinnost: >83 %
Teplota okolí: -30 ÷ +50 °C
Hmotnost: 6 kg
Rozměry: 212x315x175 mm
Clazení nucené
Odrušení vstupu i výstupu: ČSN EN 55011, ČSN EN 55014
El. pevnost galv. oddělení: 4 kV
Odolnost EMC: IEC 1000-4-4,5

 ZPĚT na stránku měničů DC-DC

ELEN BRNO