Regulátor FCR 300A

POPIS A POUŽITÍ

 

Regulátor FCR 300A je určen pro buzení bezkartáčového synchronního generátoru stejnosměrným proudem. Lze jej použít pro generátory 50 i 60 Hz. Regulátor lze napájet stejnosměrným i střídavým napětím.
Pokud se na svorkách pro snímání napětí generátoru (E1, E3) nevyskytuje alespoň 10 V, regulátor je zablokován a do buzení teče pouze klidový proud.

Regulátor FCR 300

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Trvalý výstupní proud: 4 A
Vstupní napájecí napětí střídavé: 190 ÷ 254 V~
Vstupní napájecí napětí stejnosměrné: 110 ÷ 350 V=
Rozsah nastavení výstupního napětí: 330 ÷ 440 V~
Pracovní teplota: -40 ÷ +50 °C

 

ZPĚT na stránku regulátory

 

ELEN BRNO