Měnič FBC 24-40-2x15

POPIS A POUŽITÍ

Měnič FBC 24-40-2x15 je určen k přeměně vstupního stejnosměrného napětí, jehož hodnota může značně kolísat, na dvě symetrická napětí výstupní s požadovanou stabilitou. Měnič je vhodný pro přístroje na vozidlech, u nichž nesmí dojít k výraznému poklesu napájecího napětí např. při startu spalovacího motoru. Je řešen jako kompaktní blok, vhodný k vestavbě do rozvaděče. Chlazení je přirozené, zejména zadní žebrovanou stěnou měniče. Upevnění je řešeno čtyřmi šrouby na svislou stěnu, nebo použitím DIN lišty. Měnič zajišťuje galvanické oddělení vstupu a výstupu i od kovového povrchu (kostry) přístroje.

Měnič je zkratuvzdorný, při proudovém přetížení začne nejprve snižovat výstupní napětí a pak přejde do režimu přerušovaného chodu, čímž se chrání. Měnič je na vstupu i výstupu vybaven odrušovacími prvky a přepěťovými ochranami. Je možno objednat i verzi s jedním výstupním napětím (označení 1x15). Tato verze má jmenovitý výstupní proud roven dvojnásobku výstupního proudu symetrické verze, tj. 2,0A.

Ke stažení:  Popis, návod, technické parametry

FBC 24-40-2x15Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí : 12 až 35 VDC
Výstupní napětí jmenovité: 15 (±2%) VDC
Výstupní proud jmenovitý: 1,2 A
Zkratová odolnost: trvale
Galv. oddělení vstup./výstup: 2 kV

ZPĚT na stránku měničů FBC

ELEN BRNO