Měnič FC 48-6000-24(120A)

POPIS A POUŽITÍFC 48-6000-24

Měnič typové řady FC6000 je určen k přeměně stejnosměrného vstupního napětí na stejnosměrné výstupní, přičemž obě napětí jsou vázána ke společné svorce. Měnič je univerzálním zdrojem se stabilizovaným nastavitelným výstupním napětím a nastavitelným proudovým omezením. Je určen jako zdroj pomocné sítě na vozidlech, je vhodný pro nabíjení akumulátorových baterií. Nastavené napětí nebo dodávaný proud lze sledovat na displeji, který zároveň slouží k indikaci provozních stavů “zkrat na výstupu” a “přehřátí”. Měnič je těmto stavům odolný – při zkratu se trvale zablokuje a vyžaduje start tlačítkem, při přehřátí se zablokuje, po ochlazení se samočinně rozběhne. Chlazení je nucené, vestavěnými ventilátory.

 

Měnič FC 48-6000-24 otevřený

Měnič lze zapínat externím řídicím kontaktem (autostart), nebo tlačítkem (ručně). Při nesprávné polaritě napětí na vstupu se měnič nezapne, displej nesvítí, vstupní stykač zůstane rozepnut. Proti nesprávnému připojení výstupního napětí je měnič nutno chránit pojistkou (jističem) s jmenovitou hodnotou odpovídající výstupu měniče. Z důvodu dosažení vysoké provozní spolehlivosti je měnič na vstupu i výstupu vybaven přepěťovými ochranami a odrušovacími filtry. Měnič odrušením vyhovuje normám ČSN EN 55 014 a ČSN EN 55 011, vyhovuje podmínkám EMC podle ČSN IEC 1000-4-4,-5. Pracovní poloha měniče je svislá, přívody spodem průchodkami se svorkovnicí uvnitř měniče. 
Pokud pro zamýšlený účel výstupní proud 120 A nestačí, je možno objednat verzi s jmenovitým výstupním proudem 200 A (FC 48-6000-24). Provedení s odlišným vstupním nebo výstupním napětím je nutno před objednáním konzultovat s dodavatelem.FC 48-6000-24 připevňovací nerezové patky

Ke stažení: Popis, návod, technické parametry

Technické parametry:

Vstupní napájecí napětí: 45 ÷ 65 V=
Výstupní napětí: 5 ÷ 30 V=
Trvalý výstupní proud: max. 120 A
Nastavitelnost proud. omez.: 0 ÷ 120 A
Trvalý výstupní výkon: 3,4 kW
Účinnost (Uvst 56 V, 3,4 kW): > 91 %
Pracovní teplota okolí: -30 ÷ +50 °C
Skladovací teplota: -40 ÷ +80 °C
Krytí: IP20
Hmotnost: 34 kg
Rozměry skříně: 425x615x250 mmFC 48-6000-24 Ovládací panel
Odrušení vstupu a výstupu: EN55011,EN55014
Galvanické oddělení vst./výst.- kostra
(bez EMC ochran) 2 kV/50 Hz
Ochrana proti zkratu, přetížení

ZPĚT na stránku měničů DC-DC

ELEN BRNO