Majitel společnosti vypracoval v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 návrh nové politiky kvality. Uplatňuje při tom požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, vývoj v dané oblasti, legislativu atd. V kompetenci majitele společnosti je rovněž přezkoumání a schválení politiky kvality co do vhodnosti a komplexnosti.

Politika kvality společnosti Ing. František Petrů podléhá pravidelnému přezkoumávání. Toto přezkoumávání se provádí v rámci přezkoumávání QMS vedením.

Majitel společnosti Ing. František Petrů používá svoji politiku kvality jako prostředek vedoucí ke zlepšování výkonnosti společnosti.

 

ELEN BRNO